SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Powered by Reuchlin

Rotarianie w Pforzheim z wizytą w Częstochowie

27 maja 2022 przedstawiciele Towarzystwa spotkali się z goszczącymi w Częstochowie na zaproszenie częstochowskiego oddziału Rotarian gości z Rotary Club Pforzheim. Głównym celem wizyty gości z Niemiec było przekazanie pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Częstochowie i okolicy. W spotkaniu, zorganizowanym w Galerii Biblioteki UJD, uczestniczyli także studenci germanistyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Ciekawa dyskusja o sytuacji młodych ludzi w trakcie i po studiach, o ich ambicjach i planach, a także roli Unii Europejskiej w kreowaniu możliwości rozwoju w dziedzinie edukacji i pracy, zakończyła się wspólnym zwiedzaniem wystawy "Dziedzictwo humanistów. Johannes Reuchlin 1455-1522".

Słowacki u Reuchlina. Warsztaty podczas finisażu wystawy "Dziedzictwo humanistów. Johannes Reuchlin 1455-1522"

Po dwóch tygodniach od otwarcia przyszedł czas pożegnania wystawy, którą odwiedziło wielu studentów i pracowników UJD, ale też wielu gości spoza Uczelni. Na mini-warsztaty w dniu 8 czerwca przybyła klasa Ic z LO im. Juliusza Słowackiego pod opieką mgr Zofii Sandak-Bernat. Krótki wykład o genezie wystawy, lecz przede wszystkim o aktualności wartości humanistycznych we współczesnym życiu i postawach z tym związanych przedstawiła dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper, prof. UJD. W nawiązującej do planszowej gry "Tabu" zabawie uczniowie przedstawiali i odgadywali hasła: demokracja, sprawiedliwość, godność człowieka, wolność słowa, tolerancja, respekt. Młodzi ludzie wiedzą teraz, że Pforzheim jest miastem partnerskim Częstochowy i czym jest projekt "Powered by Reuchlin" - i z pewnością zapamiętają, jak ważna jest nauka języków obcych, otwartość i ciekawość świata. TPN przygotowało dla uczestników drobne pamiątki z logo projektu.

Wystawa "Dziedzictwo humanistów. Johannes Reuchlin 1455-1522"

Towarzystwo Polski-Niemieckie we współpracy z Galerią Biblioteki UJD, germanistyką i Liceum Plastycznym w Częstochowie przygotowało wystawę "Dziedzictwo humanistów. Johannes Reuchlin 1455-1522". To nasze pierwsze tak poważne działanie w ramach projektu "Powered by Reuchlin". Jego celem jest prezentacja aktywności humanistów i ukształtowanych przez nich wartości takich jak godność człowieka, respekt, tolerancja, sprawiedliwość, ale też mobilność i wielojęzyczność. W centrum ekspozycji znajduje się najwybitniejszy syn Pforzheim Johannes Reuchlin. Biogram przedstawia jego sylwetkę a cytaty przypominają o ideałach, którymi się kierował. Najważniejsza z sentencji "Poznaj to co obce, nie niszcz tego" pozostaje zawsze aktualna. Aktualne pozostaje także wskazanie przez humanistów drogi nauki języków obcych jako podstawy dialogu. To dlatego wystawa jest dwujęzyczna, za teksty polskie odpowiadają studentki filologii germańskiej (studia II stopnia). Ostateczny, bardzo profesjonalny, kształt graficzny wystawy zawdzięczamy pani mgr Agnieszce Tyrman (opiekun klasy graficznej Ig w Liceum Plastycznym). Na otwarcie wystawy przybyli uczniowie II LO im. Romualda Traugutta, IX LO im. C.K. Norwida i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie z opiekunami, członkowie TPN, studenci germanistyki i pracownicy UJD. Słowo wstępne wygłosił dr hab. Wiesław Wójcik, prof UJD. Wystawę można oglądać do 8 czerwca 2022.

Zaproszenie na wystawę (PDF)

Pforzheim - miasto rodzinne Johannesa Reuchlina (PDF)

nowy projekt realizowany z partnerskim miastem Pforzheim

Towarzystwo Polsko-Niemieckie przystąpiło w marcu do realizacji kolejnego projektu europejskiego. Po udanym i wysoko ocenionym przez Biuro Ersamusa w Brukseli projekcie „Engagiert fur Europa”, który był koordynowany przez partnerskie miasto Pforzheim i połączył w jeden obok Pforzheim i Częstochowy organizację Eurocultura z włoskiej Vicenzy i Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej z Osijeku w Chorwacji, ci sami partnerzy zjednoczyli się wokół projektu „Powered by Reuchlin”.

W roku 2022 przypada 500 rocznica śmierci urodzonego właśnie w Pforzheim wybitnego humanisty renesansowego , myśliciela, hebraisty wyznania katolickiego, prekursora myśli translatorskiej i lingwistycznej Johannesa Reuchlina (1455-1522), Miasto Pforzheim przygotowało szereg wydarzeń kulturalnych związanych z tą rocznicą. Mają one przypomnieć osobę i działalność wybitnego syna „złotego miasta”, ale także epokę humanizmu i wartości krzewione przez humanistów.

Nasz wspólny projekt stawia sobie pytanie o aktualność wartości humanistycznych we współczesnej Europie. Prawda, tolerancja, równość wobec prawa, demokracja, wolność i pokój – te pojęcia w teorii i praktyce inspirują działania projektowe. Mają one charakter edukacyjny i promują wiedzę o Johannesie Reuchlinie, humanistach europejskich i ich współczesnych „prawnukach”.

Reuchlin dzisiaj. Podyskutujmy...
Projekt Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Pforzheim / Enzkreis i młodzieży Gimanzjum im. J. Reuchlina

Pforzheim dumne jest z Gimanzjum im. Johannesa Reuchlina (https://www.reuchlin-gymnasium.de/index.php) i aktywności jego uczniów. Z inicjatywy pana Wenzla Philippa wraz z Towarzystwem Niemiecko-Polskim dnia 31 marca 2022 grupa uczniów zorganizowała debatę w trybie online, w której uczestniczyli przedstawiciele towarzystw międzynarodowych zaprzyjaźnionych i współpracujących z Pforzheim. Częstochowę reprezentowała przewodnicząca TPN, dr hab. Joanna Ławnikowska-Koper, prof. UJD. Odpowiadała między innymi na następujące pytania:

  1. Proszę opisać Johannesa Reuchlina w trzech słowach.
  2. Czym według Pani/Pana Reuchlin zasłużył się dla Europy?
  3. Czy humanizm a w szczególności dzieło Reuchlina ma dzisiaj znaczenie?
  4. Jakie są tradycje humanistyczna w Pani/Pana kraju?
  5. Czy Unia Europejska realizuje wartości humanistyczne?

Silni ludzie – wartościowe miejsca

W ramach projektu „Powered by Reuchlin” miasto Pforzheim przygotowało wyjątkowy konkurs.

W imieniu Pforzheim, miasta partnerskiego Częstochowy, zapraszamy młodzież w wieku 15-25 lat do udziału w konkursie na filmik video „Silni ludzie – wartościowe miejsca”.

Różnorodność, dialog międzyreligijny i wielojęzyczność, godność ludzka i tolerancja: te wartości są w dzisiejszym świecie szczególnie ważne. A jednak wciąż nie są one oczywiste.

Może znasz w naszym mieście kogoś, kto propaguje właśnie te wartości? Może to ktoś w twoim bliskim otoczeniu? Lub być może podziwiasz czyjeś zaangażowanie z daleka? Albo znasz miejsca w naszym mieście, w których stawia się na tolerancję, dialog i różnorodność? Pokaż to w swoim video. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub zespoły.

Wiek uczestników: między 15 a 25 lat
Dla młodych ludzi z Pforzheim i miast partnerskich
Format: plik Mp4
Język nagrania: niemiecki lub angielski

Videoclip-Wettbewerb (PDF)