SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Engagiert für Europa

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Częstochowie przy aprobacie Urzędu Miasta Częstochowy przystąpiło w listopadzie 2018 roku do projektu „Engagiert für Europa” (EU-Grundtvig-Projekt 2018-1-DE02-KA202-005069), którego koordynatorem jest Dział Współpracy Zagranicznej partnerskiego miasta Pforzheim (Badenia-Wirtembergia) w Niemczech. W projekcie uczestniczą także dwie inne instytucje pozarządowe z miast bliźniaczych Pforzheim: Deutsche Gemeinschaft z chorwackiego Osijeku i Euroculutra International z włoskiej Vincenzy. Celem podjętej współpracy jest wypracowanie realnych form aktywności obywatelskiej w zakresie lepszego wzajemnego poznania miast - uczestników projektu - i promocji idei współpracy międzynarodowej w Europie oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne przyszłych liderów takich działań. Ważnym tematem działań projektowych jest życie i przyszłość młodych ludzi w Unii Europejskiej, stąd informacje o życiu zawodowym, możliwościach edukacji i wymiany. Nie mniejszą uwagę poświęcono zaktywizowaniu seniorów i promocji partnerstwa miast w mediach społecznościowych (#engagiertfuereuropa). W ramach zaplanowanych na dwa lata działań przewidziane są liczne warsztatowe spotkania partnerów, w tym spotkanie w Częstochowie w listopadzie 2019 r.

EFEU - DOTARLIŚMY DO METY

Dwa lata wspólnej pracy w projekcie minęły w okamgnieniu. 9 i 10 września odbyło się spotkanie podsumowujące i jak wszystkie ostatnie aktywności miało ono miejsce w sieci. Organizatorem był koordynujący cały projekt zespół z Pforzheim, a na jego czele niestrudzona Susanne Schreck.

Program jak zwykle wypełniony po brzegi ważnymi tematami z zakresu sposobów na lepszą komunikację organizacji niepublicznych z mieszkańcami własnych społeczności, a w tym szczególnie tych organizacji, które realizują działania z zakresu partnerstwa miast. Organizatorzy spotkania przygotowali też szereg ankiet internetowych przez specjalne platformy edukacyjne, które pozwoliły wszystkim obecnym na swoistą retrospektywę wcześniejszych działań, jakie w ramach projektu były podejmowane i dyskutowane. Odpowiadaliśmy na pytania, czy cele projektu zostały zrealizowane, w jaki sposób, co okazało się mocną, a co słabą stroną. I najważniejsze pytania o upowszechnianie aktywności i sposoby podniesienia jakości i częstotliwości informowania o tematach z zakresu partnerstwa miast i możliwościach, jakie daje organizacjom Unia Europejska, wspierając działania finasowo i programowo. A na zakończenie spotkaliśmy się ponownie z Katrin Gildner, która przeprowadziła krótkie warsztaty na temat możliwości i form pracy zdalnej – tak bardzo w naszych czasach ważnej – zarówno prywatnie, jak i z perspektywy organizacji.

Nasze wirtualne spotkanie dało okazję do wspomnienie wszystkich aktywności, powrotu do dobrych czasów, kiedy można było spotkać się twarzą w twarz, dyskutować, śmieć się wspólnie, wymieniać doświadczenia, powróciły obrazki spotkań w Pforzheim, Vicenzy, Osijeku i Częstochowie.

Kluczowym tematem były jednak produkty projektu i ich publikacja na platformie Erasmus + EU. Każdy z partnerów, zgodnie z planem, znakomicie wywiązał się z zadania. Spośród wielu etapowych, skromniejszych prduktów do prezenatcji na platformie wybrano te najważniejsze. Osijek przeprowadził i opisał Bieg Uliczny – który pozwolił uczestnikom na refleksję nad tożsamością ich wielokulturowego miasta – przedstawiono też projekt, jak takie wydarzenie organizować. Vicenza, z największym doświadczenie w temacie projektów unijnych przygotowała “Handbuch” – Podręcznik dla młodych ludzi w Europie – jak szukać miejsc edukacyjnych, pracy, miejsc na wolontariatach i wsparcia w organizacjach unijnych. Ponadto Eurocultura uruchomiła stronę umożliwiajacą wirtualny spacer po “edukacyjnych atrakcjach” miasta. Pforzheim zadbało w projekcie o przewodnik po tematach związanych z partnerstwem miast a Częstochowa przygotowała trzy projekty edukacyjne, dla różnych grup wiekowych. Są wśród nich zrealizowany już projekt plastyczny “OT MY” oraz “Moje miasto na widelcu” i “Moja mała ojczyzna się zmienia”. Ponadto wszyscy partnerzy przygotowywali portrety swoich miast, które zostały przetłumaczone na języki narodowe i angielski.

Zrozumieliśmy, jak wilką pracę wykonaliśmy w naszych zespołach i wspólnie jako zespół projektowy. Było wiele wzruszenia i świadectw koleżeństwa, nawiązaliśmy profesjonalne i zarazem serdeczne więzi. Przystępując do projektu obawialiśmy się, czy jako najmłodszy i niedoświadczony uczestnik podołamy wszystkim zadaniom, ponadto cały rojekt realizowany był w języku niemieckim, - ale okazało się, że z czasem staliśmy się bardzo aktywnym partnerem i niektóre nasze działania były nawet przykładem dla innych – jak konkurs plastyczny.

Zamieszczamy wszystkie produkty projektu – część z nich jeszcze w języku niemieckim, ale wkrótce także po polsku.

Engagiert für Eurpa – to nie takie trudne!

Career Academy

E-Learning Tool "Willkommen in Vicenza"

ARBEITSHILFE ZUM ENGAGEMENT IN STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

„Engagiert für Europa“ – Projektprodukt der Polnisch-Deutschen Gesellschaft Częstochowa

LERNTAGEBUCH

Osijek (english)

Osijek (polski)

Stadtrallye in Osijek

Tschenstochau

WWW Pforzheim, czyli Wyjątkowe Wirtualne Warsztaty

W dniach 14-18 lipca 2020 odbyło się kolejne spotkanie grup uczestniczących w projekcie „Engagiert für Europa”. Tym razem organizatorem i gospodarzem było miasto Pforzheim, które jest głównym koordynatorem projektu.

Partnerzy projektu z Chorwacji, Polski i Włoch nie mogli niestety osobiście odwiedzić miasta Pforzheim. Szerząca się pandemia SarsCov-2 i spowodowane nią ograniczenia w mobilności i kontaktach osobistych znacząco wpłynęły na kształt wszystkich zaplanowanych aktywności. Dzięki przemyślanej strukturze zajęć edukacyjnych i warsztatów zaplanowanych przez gospodarzy z Pforzheim mogliśmy się spotkać się w rzeczywistości wirtualnej, posłuchać wykładów i wymienić się doświadczeniami. Dzięki przygotowanym przez koordynatora materiałom udało się wirtualnie poznać intersujące zakątki miasta Pforzheim. I tak można zwiedzić np. Muzeum Reuchlina, urodzonego w Pforzheim, wybitnego humanisty europejskiego www.pforzheim.de/reuchlin-digital. Równie ciekawy był wirtualny spacer po mieście https://www.youtube.com/watch?v=bou6BgJoEGM.

Wśród wysłuchanych treści wyróżnić chciałyśmy wykład prof. dr Franka Baasnera, dyrektora Instytutu Niemiecko-Francuskiego, który mówił o znaczeniu partnerstwa miast dla przyszłości zjednoczonej Europy i nakreślił wiele możliwości partnerskiej współpracy.

Za bardzo wartościową dla nas aktywność uważamy warsztaty prowadzone przez Katrin Gildner und Beate Münzenmaier poświęcone praktycznym aspektom komunikacji za pomocą mediów społecznościowych. Mamy zamiar wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy naszego Towarzystwa.

Całość spotkania prowadziła Susanne Schreck, która od początku patronuje projektowi i czuwa nad przeprowadzeniem wszystkich założonych zadań.

Było to kolejne spotkanie, dzięki któremu mogliśmy dokonać wymiany myśli i być bliżej porozumieniu interkulturowemu. TPN reprezentowały Dorota Ficek, Małgorzata Niemiec-Knaś i Joanna Ławnikowska-Koper.

Frankfurt nad Menem - w sieci

Pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość i to w sposób, którego trudno nie odczuć. Zmusiła do zmiany planów i wprowadzenia nowych zasad. Nie ominęła praktycznie żadnej dziedziny życia, również społecznego. Wpłynęła także na nasze działania w ramach projektu Engagiert für Europa. Zamknięte granice, obawy o zdrowie swoje i bliskich spowodowały, że zaplanowane na marzec 2020r. spotkanie projektowe we Frankfurcie zostało przeniesione do przestrzeni wirtualnej. Organizacja takiego spotkania online była nie lada wyzwaniem nie tylko dla Organizatorów (Urzędu Miasta Pforzheim), lecz także dla uczestników spotkania. Wiązało się z nim wiele obaw i znaków zapytania, dotyczących jakości połączenia internetowego, sprzętu komputerowego oraz poziomu kompetencji digitalnych uczestników. Wydawało się również, że uczestnictwo w dwudniowym wirtualnym spotkaniu może się okazać fizycznie niewykonalne. Nasze wątpliwości i zastrzeżenia okazały się jednak bezzasadne. Spotkanie online, które odbyło się 25-26.czerwca 2020r. z wykorzystaniem platformy webinarowej Zoom, było wielkim sukcesem i pokazało, że mimo trudności, potrafimy efektywnie współpracować zdalnie, z nie mniejszym (a może nawet z większym?) zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności, jak w przypadku spotkań rzeczywistych face to face.

Nasze Towarzystwo reprezentowały w tym spotkaniu Joanna Ławnikowska-Koper oraz Hanna Kaczmarek. Pierwszego dnia spotkanie trwało od 9.00 do 16.00 a drugiego od 9.00 do 12.30. Organizatorzy zadbali o urozmaiconą formę spotkania, były rozmowy w grupach narodowych dla wypracowania wspólnego stanowiska, a czasem mieszanych dla wymiany doświadczeń. Były prezentacje i omówienia przygotowanych wcześniej materiałów oraz dyskusje. Zaplanowane były też przerwy na „rozprostowanie kości” oraz przerwy obiadowe (Spójrzcie na program spotkania).

Uporządkowaliśmy wszystkie dotychczasowe efekty projektu, dzięki prezentacjom „zrekapitulowaliśmy” przebieg dotychczasowych spotkań warsztatowych w Vicenzy, Osijeku i Częstochowie, dyskutowaliśmy o produktach, które jeszcze należy wypracować.

Nasz zespół przedstawił krótką prezentację ze spotkania warsztatowego w Częstochowie, którego organizatorem w listopadzie 2019r. było TPN (prezentacja w załączeniu). Dołączone do prezentacji zdjęcia i krótki filmik przywołały miłe wspomnienia, a nasi zagraniczni partnerzy podzielili się swoimi przemyśleniami na temat najciekawszych aktywności, które szczególnie zapisały się w ich pamięci. Oprócz warsztatów z Public Relations i wizyty w studiu telewizji ORION wymieniono spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wizytę w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, wieczór jazzowy oraz przedstawienie Teatru Tańca. Na specjalną uwagę zasłużyły również serwowane w różnych restauracjach specjały kulinarne. Szczególnie chwalono zakwaterowanie w hotelu Mercure z uwagi na jego lokalizację (ścisłe centrum miasta i bliskość Jasnej Góry).

Jednym z ważnych punktów programu była dyskusja nad stanem realizacji konkursu plastycznego OTO MY, który TPN zaproponowało jako produkt finalny. Okazało się, że jedynie konkurs plastyczny, zorganizowany przez TPN, okazał się prawdziwym sukcesem: ilość uczestników oraz poziom zgłoszonych do konkursu prac plastycznych mile zaskoczyła organizatorów. Jeszcze w marcu tuż przed ogłoszeniem lockdownu udało się zorganizować wystawę prac w Galerii Biblioteki UJD połączoną z rozdaniem nagród. Niestety nasi partnerzy nie potrafili się aż tak zaangażować. W Osijeku zaledwie jedna szkoła wzięła udział w konkursie i to tylko z kilkoma pracami, a Pforzheim będzie finalizować swój konkurs jesienią 2020r. Vicenza w ogóle nie przystąpiła do realizacji projektu, bo jak wiemy oni działają komercyjnie i to oznaczałoby dla nich dodatkową pracę społeczną.

Tematem poruszonym w trakcie spotkania, a którego w obecnej sytuacji nie mogło zabraknąć, był kryzys światowy związany z wybuchem epidemii COVID-19. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i obawami, związanymi z przewidywanym rozwojem pandemii.

W grupach narodowych próbowaliśmy również określić, którymi produktami (np. portrety miast, konkurs plastyczny OTO MY) i w jaki sposób (poprzez plakaty, informacje na stronie Towarzystwa, pogadanki dla szkół i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prasa, radio, telewizja) TPN będzie starało się zainteresować szersze grono społeczeństwa zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym jak i ponadregionalnym.

To, niezwykłe poprzez swoją formę i bardzo intensywne z racji poruszanych tematów spotkanie, można podsumować w kilku słowach: perfekcja i profesjonalizm organizatorów, autentyczne zaangażowanie uczestników w pracę nad projektem, serdeczność i otwartość na partnerów z innych miast i krajów.

Projektowe reminiscencje: warsztaty EFEU w Częstochowie

Przed rokiem Częstochowa przez pięć dni gościła uczestników projektu "Engagiert für Europa" - oto krótka relacja w języku niemieckim.

Prezentacja EFEU w formacie PPTX

Warsztaty w Częstochowie

W dniach 20-24 listopada Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Częstochowie będzie gospodarzem spotkania warsztatowego. Tematem, który będziemy zgłębiać są formy upubliczniania działalności organizacji pozarządowych z wykorzystaniem nowoczesnych mediów, czyli szeroko rozumiana problematyka Public Relations w pracy NGOs. Spotkanie będzie też okazją do przedstawienia się i pokazania naszym gościom miasta i jego najciekawszych oblicz.

Spotkanie przygotowawcze w Dreźnie (Niemcy) 7.10.-10.10.2019r.

Organizatorem i gospodarzem kolejnego spotkania szkoleniowego w ramach projektu europejskiego Engagiert für Europa będzie Częstochowskie Towarzystwo Polsko-Niemieckie. Odbędzie się ono w Częstochowie dniach 20-24.11.2019r.

Zanim jednak zjadą się do Częstochowy uczestnicy projektu z Pforzheim, Vicenzy oraz chorwackiego Osjeku, przedstawicielki Towarzystwa spotkały się w październiku 2019r. w Dreźnie z koordynatorką projektu Susanne Schreck z Urzędu Miasta w Pforzheim oraz reprezentantami Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Pforzheim w celu przygotowania założeń do szczegółowego opracowania programu spotkania projektowego w Częstochowie.

Pobyt w Dreźnie był okresem niezwykle intensywnej pracy poświęconej w szczególności sposobom realizacji konkretnych zadań projektowych przewidzianych w programie listopadowego spotkania w Częstochowie. Spotkanie było również doskonałą okazją do częściowego podsumowania całego projektu EFEU, umożliwiło wskazanie jego mocnych jak i słabszych stron.

Uczestnicy z Pforzheim i z Częstochowy mieli okazję spotkać się w Ratuszu z Kierowniczką ds. Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej panią Iną Pfeifer, która wyczerpująco zaprezentowała i omówiła główne dziedziny i kierunki współpracy międzynarodowej podejmowanej przez Drezno. Mimo niesprzyjającej aury odbył się krótki spacer po mieście z przewodnikiem, co pozwoliło uczestnikom dostrzec piękno starego Drezna i rozbudziło apetyt na powtórny przyjazd do stolicy Saksonii.

Wartością dodaną było niezwykle interesujące spotkanie z przedstawicielami Saksońskiego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego. Mamy nadzieję, że ciekawe rozmowy zaowocują współpracą naszych towarzystw.

Po powrocie do Częstochowy przygotowania do listopadowego spotkania ruszyły pełną parą. Już wkrótce powitamy w naszym mieście gości z Pforzheim, Osjeku i Vicenzy. Czekamy na nich z niecierpliwością!

A oto kilka migawek z Drezna:

Spotkanie partnerów projektu Engagiert in Europa w Osijeku

Spotkanie partnerów projektu Engagiert in Europa w Osijeku w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2019 r. poświęcone było szeroko pojętemu dziedzictwu kulturowemu regionu Slawonii – krainy położonej nad Drawą i Dunajem, której historia związana jest ściśle z aktywnością niemieckich osadników, którzy przybyli tu w 18 wieku na zaproszenie Marii Teresy oraz Josepha II. tworząc podwaliny kultury i rozwoju cywilizacyjnego tego obszaru. Nasza delegacja uczestniczyła w warsztatach kulturowych, naradach projektowych spotkaniach informacyjnych oraz doskonale zorganizowanym programie towarzyszącym obejmującym zwiedzanie, atrakcje muzyczne i kulinarne. Zespół projektowy był gościem wspólnoty mniejszości niemieckiej w Osijek – naszego partnera w projekcie.

Spotkanie projektowe w Vicenzy (Włochy) w ramach projektu europejskiego Engagiert für Europa

W dniach 4 -8 marca 2019 roku odbyło się w Vicenzy planowe spotkanie realizatorów europejskiego projektu Engagiert für Europa. Organizacją goszczącą była Eurocultura z Vicenzy a w spotkaniu projektowym oraz w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji biorących udział projekcie. Seminarium p.t. „Europa - możliwości międzynarodowej mobilności uczniów i młodzieży” przewodniczyła koordynatorka projektu Susanne Schreck z Urzędu Miasta w Pforzheim. Reprezentanci Towarzystwa Polsko-Niemieckiego z Częstochowy, Niemiecko-Polskiego z Pforzheim, Stowarzyszenia Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Osijeku oraz włoskiej Eurocultury dyskutowali o możliwościach wymiany uczniów i młodzieży w ramach różnorodnych programów, w tym również europejskich. Dzielono się „dobrymi praktykami” w tym zakresie, wskazując jednocześnie na trudności związane z realizacją wyjazdów, pobytem w obcym kraju oraz dyskutowano o wyzwaniach, które stoją przed młodymi osobami, decydującymi się na pobyt w innym państwie europejskim. Uczestnicy projektu gościli również w Urzędzie Miasta Vicenza, gdzie mogli zapoznać się z historią miasta oraz jego miejscem na gospodarczo-kulturalnej mapie Włoch.

Jednym z punktów programu był spacer po znanej ze wspaniałej renesansowej architektury Vicenzy oraz zwiedzanie Teatro Olimpico, czyli renesansowego teatru, autorstwa najważniejszego architekta epoki odrodzenia - Andrea Palladio.

W dzień odjazdu mieliśmy możliwość „wpaść” do Wenecji, stolicy regionu, i pospacerować między jej kanałami. I choć właśnie skończył się karnawał, na ulicach ciągle jeszcze można było spotkać przechadzające się osoby w przepięknych kreacjach, których niezbędnym elementem jest oczywiście wenecka maska. Mogliśmy więc choć trochę poczuć atmosferę tego wspaniałego, barwnego, sięgającego prawdopodobnie XIII w. wydarzenia jakim jest karnawał w Wenecji (Carnevale di Venezia).

Konkurs „OTO MY!”

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Częstochowie we współpracy z partnerskimi miastami projektu europejskiego Engagiert für Europa ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „OTO MY!”.

Ogłoszenie konkursu w formacie PDF

Regulamin konkursu w formacie DOCX